Att bli vän och samspela med sitt autonoma nervsystem och med ett kemiskt system som talar om läget i respirationen.

Det jag diskuterar nedan har även relevans för psykologiska, psykosociala och biologiska dysfunktioner, men det senare diskuterar jag i detalj på annat håll (behöver mera utrymme eftersom det är ytterst komplext och fordrar dessutom mer biopsykosocialt medicinskt kunskaps underlag).

Litet att fundera över innan för er som kommer på utredning hos Stress Medicin, Bergvik, Gävleborg (www.stressmedicin.se) – som arbetar utifrån ett integrerat psykofysiologiskt beteendemedicinsk (IPBM) paradigm. Framför allt det jag skriver nedan, eftersom det vanligen inte är vad man känner till. Nedan möjliggöra att medvetet påverka omedvetna centrala system/funktioner, vilket gör att vi kan SE dels ev. dysfunktioner och dels hur man kan SE hur man kan påverka dem! Häftigt? Absolut! Lätt? Vanligen inte, utan det behövs kunskapsbaserad, ibland omfattande, egeninsatser som vanligen just IPBM-kunskap och praktik påverkar motiverande, något som förutom modifierings strategier är ytterst viktigt för att kvalitativt och kvantitativ genomföra!

När vi tänker på psykologiska system eller snarare psykofysiologiska system så är det både utifrån både medvetna system processer och icke medvetna sådana, d.v.s. framför allt samspelen mellan dem.

Vi använder för oss då av ett alldeles speciellt beteende som faktiskt både kan påverkas via medvetande beteenden och våra icke medvetna beteendens påverkan.

Det är vårt andningsbeteende som vi kan använda som en brygga som vi sedan tränar in olika strategier verktyg för att åstadkomma en stabil och säker funktionell brygga mellan vårt medvetna system och omedvetna system. Det senare refererar till vårt limbiska system. Vi kan alltså ”lägga in” personligt skräddarsydda (i labbet validerade) och integrera flera ”verktyg”/strategier på andnings bryggan som efterhand dessutom kan rekonsolideras (minneskluster uppdateringar som via operant betingning så småningom kan bli automatiska)

Dessutom så kan vi genom att använda oss av psykofysiologiska mätverktyg för att se effekten av det vi gör. Vi kan se det i real tid och/eller efteråt. Alltså, vi kan planera för vad vi medvetet ska göra och sedan genomför vi det, för att då också kunna se effekten i våra data och känna effekten i våra emotionella fysiologiska system.

Det kallar jag att bekanta dig med några centrala system och gradvis samarbeta mer och mer som goda vänner.

Maila gärna frågor/synpunkter till info(at)stressmedicin.se så kan jag skriva in dem nedan och besvara dem!