About us

(for communication – info(at)stressmedicin.se)

(English below)
Hemsidan är just uppstartad samtidigt som grundidé har många år på nacken!
Verksamheten i form av ”Open Academy” är under återuppstart av tidigare aktiviteter men under nytt namn och verksamhetsform.

Mer kommande månaderna om styrelse, projektgrupper m.m.

Övriga associerade hemsidor är
ADHDfonden.se
biopsychsocialmedicine.com
boaim2.se
carism.se
culturalmedicine.se
healthcreators.com
IPBM.se
mindbiofeedback.com
stressmedcenter.com
skillsbeforepills.com
stressmedicin.se
quantummedicine.website

Verksamhetsansvarig
Bo von Scheele, professor med inriktning mot psykofysiologisk beteende/stress medicin

För kontakt: Mail to info@stressmedicin.se

English
This website is just started – but the basic idea has existed for very many years!
The activities in the form of ”Open Academy” are under the resumption of previous activities but under a new name and form of activity.

More in the coming months about the board, project groups, etc.

Other associated websites are
ADHDfonden.se
biopsychsocialmedicine.com
boaim2.se
carism.se
culturalmedicine.se
healthcreators.com
IPBM.se
mindbiofeedback.com
stressmedcenter.com
skillsbeforepills.com
stressmedicin.se
quantummedicine.website

Founder:
Bo von Scheele, Professor with focus on Psychophysiological Behavioural/Stress Medicine

For contact: Mail to info@stressmedicin.se