Solel-Mikroproducenter i lokal kooperativ samverkan?

Under 1940-talet växte jag upp med närstående kooperativa källarförsäljning och ser det fortfarande som en grundpelare i demokratiutveckling (diskuterar ”Demokrati, kooperationen och folkrörelserna i Sverige .. tillbaka till framtiden?” på annat håll), men här fokuserar jag på hur vi som har möjlighet att bli solenergi mikroproducenter kan förena oss i lokalt kooperativ

Varför?

  1. Vi kan därmed tillsammans utveckla mer effektivitet när det gäller funktionalitet, prioritera lokal användning av den er vi producerar, finna lösningar på problem som vanligen dyker upp, …
  2. Men vi kan också vidareutveckla lagring genom att använda/sätta ihop  halvfabrikat (i den kunskaps/praktik explosion som sker inom grund- och tillämpad forskning och teknologiska innovationer) för lokal användning
  3. Tipsa varandra på olika sätt … tillsammans utveckla mer avancerade prototyper för framtida enkla metoder för att effektivisera just egenproduktion
  4. Söka FoU medel för ovan

Ser egentligen inga skäl att inte starta upp detta (om det inte redan finns?) utom att det kan ta för mycket tid för själva kooperationsarbetet – men det kan säkert lösas genom effektivt samarbete.

Vill med ovan bara flagga för lokal kooperation i ”alla vinner anda” för oss (och blivande) mikroproducenter av solenergi!

Bo von Scheele