Integration of street and book smart – here out of an evolutionary perspective for effective information processing and developed by problem-solving development and growing with the task

English later here – right now only Swedish

Integration av street & book smart – här ur en evolutionär perspektiv för  effektiv informationsbehandling och utvecklade av problemlösningsförmåga utveckling och växa med uppgiften

Ready?
2-Evolution to primats and homo sapiens

In principle, we link the concepts of street smart and book smart with the two, perhaps most important parts of biological evolution up to homopsy/man, namely the Limbic system (which has evolved over millions of years) and the human part (which has evolved as a superimposition gradually over the last 300,000 years – see e.g. https://www.boaim2.se/se-tips/demokrati-kooperationen-och-folkrorelserna-i-sverige-tillbaka-till-framtiden/ och https://www.boaim2.se/issues/a-psychophysiological-behavioral-medicine-method-to-change-automatic-behavior-memory-clusters/ )

We can turn traditional academic thinking upside down by starting with the concept of street-smart & book-smart:
”Street smarts are what a person learns through their personal endeavors whereas book smarts comes from a lecture or textbook .. Someone with street smarts is intelligent, has good common sense, and knows how to handle unfortunate situations. They let their intuition drive their behavior and are comfortable navigating through unfamiliar situations. Remember, neither Steve Jobs nor Michael Dell had a college degree, yet both were beyond prosperous .. In the context of the working world, you need a combination of both to succeed, but street smarts can prove to be of greater significance. These types of people can think contextually by utilizing logic they have experienced in real life situations. I attempted to learn the metric system through classroom lessons, but honestly the only reason I know how many grams are in an ounce was through real life ”activities.
Book smarts lay at the foundation in the way you become successful but the way you develop your success revolves around street smarts. Sometimes the people who are book smart are useless when it comes to the actual job.

It is one thing to know all the technical aspects of a product you are trying to sell but it takes street smarts to relate to the customer. You need one to help and complement the other. Success cannot be solely dependent on book smarts; they only impose limits” https://www.elitedaily.com/money/entrepreneurship/street-smarts-book-smarts-or-both#:~:text=Street%20smarts%20are%20what%20a,from%20a%20lecture%20or%20textbook.

Svenska
Begreppen street smart & book smart kopplar vi I princip med de två, kanske viktigaste delarna av den biologiska evolutionen fram till homospiens/människan, nämligen Limbiska systemet (som utvecklats genom miljoner år) och mänskliga delen (som utvecklats som pålagring gradvis sista c 300.000 åren – se t.ex. https://www.boaim2.se/se-tips/demokrati-kooperationen-och-folkrorelserna-i-sverige-tillbaka-till-framtiden/ och https://www.boaim2.se/issues/a-psychophysiological-behavioral-medicine-method-to-change-automatic-behavior-memory-clusters/ ). Nedan citat kan alltså ses utifrån även evolutionsperspektiv, d.v.s. det vi har tillgång till för att tänka/värdera/ kommunicera/handla/…   Diskuteras mera i   To SEE or not to SEE makes a diference | Skills before pills +Toward development of a guide facilitating knowledge and practice-based use of human Limbic systems information processing in general and health care services in particular | Cultural Medicine + Why I have done what I did and do outside mainstream dependent on … | Biopsychosocial Medicine

Vi kan vändas upp och ner på traditionellt akademiskt tänkande genom att utgå från begreppet street-smart & book-smart:
”Street smarts are what a person learns through their personal endeavors whereas book smarts comes from a lecture or textbook .. Someone with street smarts is intelligent, has good common sense, and knows how to handle unfortunate situations. They let their intuition drive their behavior and are comfortable navigating through unfamiliar situations. Remember, neither Steve Jobs nor Michael Dell had a college degree, yet both were beyond prosperous .. In the context of the working world, you need a combination of both to succeed, but street smarts can prove to be of greater significance. These types of people can think contextually by utilizing logic they have experienced in real life situations. I attempted to learn the metric system through classroom lessons, but honestly the only reason I know how many grams are in an ounce was through real life “activities.

Book smarts lay at the foundation in the way you become successful but the way you develop your success revolves around street smarts. Sometimes the people who are book smart are useless when it comes to the actual job.

It is one thing to know all the technical aspects of a product you are trying to sell but it takes street smarts to relate to the customer. You need one to help and complement the other. Success cannot be solely dependent on book smarts; they only impose limits” https://www.elitedaily.com/money/entrepreneurship/street-smarts-book-smarts-or-both#:~:text=Street%20smarts%20are%20what%20a,from%20a%20lecture%20or%20textbook.

 

Vi kan förmoda att vi varierar inom street och bok smart (positivt/konstruktiv fungerande) = och negativ fungerande) där emotionell balans utgör en viktig faktor, t.ex. under biopsykosocial stress är vi mindre funktionella givet vi inte har tränat hur vi skall hantera även blixtsnabb stress reaktivitet.

Vi även kan anta att i princip en del är rigida och en del flexibla, allt ifrån hel i en mer eller mindre i ytterlighets politisering och allt däremellan!

Vi kan också anta att det finns mer eller mindre omfattande variation inom och mellan människor över tid

Samtidigt kan vi fråga oss: ”vad kan vi har för praktiskt nytta av ovan ”tänk”. Mitt svar är enkelt: ”Vi behöver kunna samtidigt ha båda perspektiven – och låta dem samspela”!

Enkelt? Nej, verkligen inte eftersom, åtminstone jag utgår i från egentligen (konstruktivt, effektivt rationellt och emotionellt) samspelet mellan dem skapar bästa förutsättningar till att utvecklas som humanistisk och demokratisk människa i ett allt mer sönderfallande utveckling – alltså nedre delen av fyrfältaren ovan!

Tyvärr är min uppfattning att generellt hindras den vetenskapliga utvecklingen av för mycket fastlåsning i för mycket rigid book smart i frånvaro av street smart – för mycket rigid rationell reduktionistisk låsning utan integrerande Limbisk spatialt informationsprocessande! Stora vetenskapsframgångar vilar vanligen på (OBS många olika uppfattningar här!) en frukbärande balans mellan street & book smart!

Något som inom medicinen utgör en förutsättning att den extremt dominerande läkemedelreduktionismen kan hållas vid liv!


https://thefulcrum.ca/opinions/philosophical-sht-better-book-smart-street-smart/

See also A psychophysiological behavioral medicine method to change automatic behavior memory clusters – A psychophysiological behavioral medicine method to change automatic behavior memory clusters | BOAIM2: Bergvik Open Academia for Innovative Medicine Management och Demokrati, kooperationen och folkrörelserna i Sverige .. tillbaka till framtiden? | BOAIM2: Bergvik Open Academia for Innovative Medicine Management

Litet mer att meditera över? (OBS nedan länk är ej helt klar ”designad/formulerad/Layoutad”
OD-2022-version-PPT evolutionen och hjärnas utveckling – street book smart

 

MEN, kan man träna street smart och kan man mer effektivt träna book smart?  

Först en varnining: ”Hemfaller” vi till Confirmation bias dunstar vår smarthet i andras, men inte i egna ögon eftersom vi bundar för det (Confirmation bias and … | Cultural Medicine + Besserwissrar och vi övriga? | Cultural Medicine + ”Samtal mellan spatiala (old brain) och verbala (human brain) system/processer och hur samförstånd och synergier kan utvecklas” | Cultural Medicine + kanske? Is health care inefficient, reductionistic, rigid regulatory system where the patient is lost – at best? | Biopsychosocial Medicine Kanske du säger att street aóch book smart människor har ett meta perspektiv (meta kognition) och inte hemfaller till egocentrerad bewwerwisser fallgrop? Ofta utvecklas Bewwerwisser beteenden pga osäkert, överkrav, duger inte .. och man måste vara bäst/kunna ”allt”/ för att duga – en formav Limbisk/spatial överlevnadsstrategi som man inte alltid är medveten om! Därför är andra uppfattningar en hot! Inser man detta, kan det i alla fall vara svårt att ”befria sig själv”!

När det gäller sreet smart så handlar det  stor utsträckning om att kunna kombinera observationer, minnen, och andra inputs på ett effektivt sätt – vilket vi kan utveckla automatiskt/av sig själv/… Ett exempel på en modell kan passa in här är HyPTeEl (HypteEl-Plan-Test-

Mer text kommer …