Underhållning till döds Neal Postman och mer …

Mer text kommer här (antecknignar från olika dokument sista 35 åren)

Just nu (ine bara) bara ett citat
Bok 4: Underhållning till döds 1985 – Huxleys framtidsversion, sid. 162

”Huxley talar om kulturförstörelse i den avancerade teknologins tidsålder snarare kommer från en fiende med ett leende ansikte än från en fiende som utstrålar misstänksamhet och hat. I Huxleys framtidsversion är det inte storebror som tittar på oss för att han har valt det. Det är vi som tittar på honom för att vi har valt det. Det behövs inte några vakter eller låsta portar eller något sanningsminesterium när ett folk låter sig förströs av trivialiteter, när det kulturella livet definieras som ständigt pågående underhållning och det allvarliga offentliga samtalet förs på småbarnsspråk. När ett folk kort sagt förvandlas till publik och de offentliga angelägenheterna till en vaudeville då är det fara och färde och kulturen kan mycket väl gå under.”