Privat

OBS nyare text om nedan på BvS June 2023 -> | CARISM – Complex Auditory Related Integrated Systems Medicine och underflik! 2023-07-01 Bo von Scheele

Nedan endast privat info för dem som fått lösenordet (english test is coming)

2023-05-14

Min svåra tinnitus – sannolik lösning

En kort fråga – till dig som läser detta lösenordskyddade – om TMJ, som ligger nära, men vad jag förstår, inte inom ÖNH-området. men väl specialisttandvård och käk kirurgi. För mig okänt område där jag behöver råd för hur gå vidare.

Underlag till frågan:
Äntligen, har jag funnit tydliga referenser från ledande internationella kliniker som sannolikt förklarar huvudkällan till och åtgärder för mitt 3,5 års extremt svåra permanenta ljud-larm i huvudet (dagligen svårt att leva med), vänster sida = TMD (temporomandibulär disorder) sannolik mycket komplex dysfunktion initierad av huvudtrauma olycka (huvudstupa handlöst med huvudets (till stor del) vänstra sida FÖRE in i betong stolpe augusti 2018) där även spinala dysfunktioner troligen initierades (finns flera MRI).

Om det nu är (? utredning för visa!) en ovanlig och komplext dysfunktion, så behöver jag information om var i Sverige utredning och åtgärder kan ske. Ingen utredning har skett utifrån TMJ som utgångspunkt vad jag uppfattat.

Mer text: Problembeskrivning med lösningsförslag?
60 årig bullerskade hanterbar tinnitus, blir plötsligt oktober 2019 mycket svårt Tinnitus Larm att leva med! I princip finns sannolikt lösningarna på min svåra tinnitus i nedan länkar, men jag skall bearbeta texter och översätta till svenska så det kortfattat blir förståeligt. Är sannolikt många fler än jag som lever under dessa mycket svåra förhållande – permanent! Nog svårt förstå hur svårt det är om man inte uppleer det!

Huvudproblemet är sannolikt relaterat till dysfunktion i TMJ (Temporomandibular led – TM Dysfunktion är en gemensam benämning för sjukdoms- och smärttillstånd samt funktionsstörningar i käklederna, se mer nedan).

Utdrag ur referenser:
1: ”De temporomandibulära lederna ligger nära hörselgångarna, vilket innebär att det är vanligt att patienter upplever symtom i öronen. Om du har oförklarliga känslor av fullhet i öronen kan det bero på din TMJ-störning. Obehandlad TMJ kan orsaka konstant tinnitus eller ringningar i öronen, som kan störa sömnen och göra det svårt att koncentrera sig. Eftersom vår kropps balanssinne finns i inneröronen kan inflammationen orsakad av TMJ-störning också påverka balansen, vilket resulterar i yrsel, ostadighet och svindel.
https://www.omaok.com/what-happens-if-tmj-is-left-untreated/?fbclid=IwAR0Gk5W8OEDM_cCfsiJwqdnu-7UPV_y5T0WtgISArNBeQunfgan9ln5UEP0#:~:text=Untreated%20TMJ%20can%20cause%20constant,dizziness%2C%20unsteadiness%2C%20and%20vertigo

2a. ”De temporomandibulära lederna (TMJ) är de 2 lederna som förbinder underkäken med skallen. Mer specifikt är de lederna som glider och roterar framför varje öra och består av underkäken (underkäken) och det tidiga benet (sidan och basen av skallen). TMJ är bland de mest komplexa lederna i kroppen. Dessa leder, tillsammans med flera muskler, tillåter underkäken att röra sig upp och ner, sida till sida och framåt och bakåt. När underkäken och lederna är ordentligt inriktade kan glattmuskelåtgärder, såsom tuggning, prat, gäspning och sväljning, äga rum. När dessa strukturer (muskler, ligament, disk, käkben, temporalt ben) inte är inriktade eller synkroniserade i rörelse kan flera problem uppstå.

2b ex. på symtomen på TMD
Smärta som sprider sig bakom ögonen, i ansiktet, axeln, nacken och / eller ryggen
Öronvärk eller ringningar i öronen (inte orsakad av en infektion i den inre hörselgången)
Klicka eller knäppa i käken!!
Yrsel
Domningar eller stickningar i fingrarna

2c National Institute of Dental and Craniofacial Research klassificerar TMD enligt följande:

 • Myofascial smärta. Detta är den vanligaste formen av TMD. Det resulterar i obehag eller smärta i fascia (bindväv som täcker musklerna) och muskler som styr käke, nacke och axelfunktion.
 • Intern rubbning av leden. Detta innebär en förskjuten käke eller förskjuten disk, (broskkudde mellan käkbenets huvud och skallen) eller skada på kondylen (den rundade änden av käkbenet som artikulerar med det temporala skallbenet).
 • Degenerativ ledsjukdom?. Detta inkluderar artros eller reumatoid artrit i käkleden.

Du kan ha ett eller flera av dessa villkor samtidigt”.
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/temporomandibular-disorder-tmd?fbclid=IwAR2I1eFfdehkjTWYCgPXW5eI5z4IKby9mkTxq8xHWi8hI2kFdbiC49U27Q4


Tydlig bra bild: “TMJ-störningar påverkar den temporomandibulära leden, som ligger på vardera sidan av huvudet framför öronen. En mjuk broskskiva (disk) fungerar som en kudde mellan ledens ben, så att leden kan röra sig smidigt.”
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/tmj/multimedia/temporomandibular-joint/img-20007309

BvS-> Under senaste åren har uppenbarligen en snabb multidisciplinär kunskap- och praktik utveckling skett hos flera ledande kliniker, framförallt i USA – inom många områden, varav ovan är ett. Uppenbarligen är just mycket svår (att leva med) Tinnitus Syndrome inte helt ovanligt, vilket gör att jag känner att jag genom åren inte bara jobbat för egen överlevnad utan också samlar info (www.carism.se) inför en ev. framtida sammanfattning från min sida genom de svåra 3,5 åren – när mina svåra symptom är lösta!. Förstår att det inte är lätt att föreställa sig hur permanent tortyrliknande permanent larm kan vara! Har arbetat med tortyroffer och har använt själv mycket att de integrerade multifaceterade psykofysiologiska beteende metoder (inklusive hypnos och EMDR) vi utvecklade – men ”inre torteraren” är alltid 24 timmar igång.

Eftersom jag har min kliniska utbildning i USA (och har min kolleger där), så går jag direkt på internationella länkar och har tyvärr inga god översikt över hur det är i vårt land.

 

Text nedan som ej är klar (en del utdrag finns ovan redan!) men som kan vara viktiga för en helhetsbild! 

Nedan texter att bearbeta
1. Hörselproblem? ”De temporomandibulära lederna ligger nära hörselgångarna, vilket innebär att det är vanligt att patienter upplever symtom i öronen. Om du har oförklarliga känslor av fullhet i öronen kan det bero på din TMJ-störning. Obehandlad TMJ kan orsaka konstant tinnitus eller ringningar i öronen, som kan störa sömnen och göra det svårt att koncentrera sig. Eftersom vår kropps balanssinne finns i inneröronen kan inflammationen orsakad av TMJ-störning också påverka balansen, vilket resulterar i yrsel, ostadighet och svindel.

https://www.omaok.com/what-happens-if-tmj-is-left-untreated/?fbclid=IwAR0Gk5W8OEDM_cCfsiJwqdnu-7UPV_y5T0WtgISArNBeQunfgan9ln5UEP0#:~:text=Untreated%20TMJ%20can%20cause%20constant,dizziness%2C%20unsteadiness%2C%20and%20vertigo

2a. ”De temporomandibulära lederna (TMJ) är de 2 lederna som förbinder underkäken med skallen. Mer specifikt är de lederna som glider och roterar framför varje öra och består av underkäken (underkäken) och det tidiga benet (sidan och basen av skallen). TMJ är bland de mest komplexa lederna i kroppen. Dessa leder, tillsammans med flera muskler, tillåter underkäken att röra sig upp och ner, sida till sida och framåt och bakåt. När underkäken och lederna är ordentligt inriktade kan glattmuskelåtgärder, såsom tuggning, prat, gäspning och sväljning, äga rum. När dessa strukturer (muskler, ligament, disk, käkben, temporalt ben) inte är inriktade eller synkroniserade i rörelse kan flera problem uppstå.

2b Följande är de vanligaste tecknen och symtomen på TMD:

 • Huvudvärk
 • Smärta som sprider sig bakom ögonen, i ansiktet, axeln, nacken och / eller ryggen
 • Öronvärk eller ringningar i öronen (inte orsakad av en infektion i den inre hörselgången)
 • Klicka eller knäppa i käken
 • Yrsel
 • Domningar eller stickningar i fingrarna

2c National Institute of Dental and Craniofacial Research klassificerar TMD enligt följande:

 • Myofascial smärta. Detta är den vanligaste formen av TMD. Det resulterar i obehag eller smärta i fascia (bindväv som täcker musklerna) och muskler som styr käke, nacke och axelfunktion.
 • Intern rubbning av leden. Detta innebär en förskjuten käke eller förskjuten disk, (broskkudde mellan käkbenets huvud och skallen) eller skada på kondylen (den rundade änden av käkbenet som artikulerar med det temporala skallbenet).
 • Degenerativ ledsjukdom. Detta inkluderar artros eller reumatoid artrit i käkleden.

Du kan ha ett eller flera av dessa villkor samtidigt.

https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/temporomandibular-disorder-tmd?fbclid=IwAR2I1eFfdehkjTWYCgPXW5eI5z4IKby9mkTxq8xHWi8hI2kFdbiC49U27Q4

Mer länkar

TMJ in front of each ear -> Temporomandibular Disorder (TMD) https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/temporomandibular-disorder-tmd?fbclid=IwAR2I1eFfdehkjTWYCgPXW5eI5z4IKby9mkTxq8xHWi8hI2kFdbiC49U27Q4

Untreated TMJ … https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15066-temporomandibular-disorders-tmd-overview?fbclid=IwAR2Rf-rhqXX55hI-kJdLEd5-8Y24zaAhmtJmG6aKX9OPump_HqUKZuXBzkw#:~:text=Left%20untreated%2C%20TMJ%20disorder%20can,%2C%20insomnia%2C%20depression%20and%20anxiety

OBS TMJ o svår Tinnitus https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6736614/?fbclid=IwAR0IWXr07VDvJza8Mm67fNfAfk-0Dc1XR9AP49WLzIdSFgu7Va-YI97rpwI#:~:text=There%20is%20increasing%20evidence%20of,patients%20responsive%20to%20specific%20treatments

Tinnitus only TMJ symptom https://museumdental.com/can-tmj-cause-tinnitus/?fbclid=IwAR2A1hOCqQXGRTZXgAy4jpNJAstBCFOGYQmS2YTcSrZr0KYSkL7i2-XQn5U#:~:text=An%20interesting%20fact%20is%20that,away%20following%20proper%20TMJ%20treatment

TMJ and Tinnitus https://www.tmjsleepapneacenter.com/tinnitus-tmj-ear-pain/?fbclid=IwAR3lZ470b-NHCnnJSaaBo_IU9eMhGstHawtrC5Ug7rEW0nSk7YvDSZJ27AE#:~:text=Tinnitus%20

TMJ Tinnitus – ear close ..
https://www.healthline.com/health/tmj-tinnitus?fbclid=IwAR32FqljrIRRslHpdS0sE-meiO6Yo1kN81A6jKFW_t-wJpYQ62szLKr8eDs

NB
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7397445/?fbclid=IwAR0dCZ2C-00C7J5XA7P_f2fxs62wsDu66zr3h-o8Qs_7a8BNllN8uMMKx00

TMJ tinnitus a special tinnitus group  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7397445/?fbclid=IwAR2BZt08sVTag8Sf7Tts-GKFfqodi-R1o4CJj7iA1nAYS7qgieMYNP9bQso

TMJ Inflammation can block Eustachian tube https://www.portlandtmjclinic.com/tmj-disorders/common-symptoms?fbclid=IwAR2TbDWIbWCzE51ErDsEQscBXD2wTVIh8gy55i0IQkrz2JahJ-clHOWoGbU#:~:text=EUSTACHIAN%20TUBE%20BLOCKAGE%20can%20be,inflammation%20can%20push%20them%20closed

TMJ vs MS https://www.mdpi.com/2079-9721/10/3/62?fbclid=IwAR3lxPMp6p4cKlQDyIJ7pWAUdjRQFssT43GT5n7VpEZhUy0JC8I6CP-FfWQ#:~:text=There%20is%20a%20high%20prevalence,xerostomia%20%5B12%2C13%5D

 

Latest technology TMJ Relief clinic https://tmjreliefclinic.com.au/tmj-laser-therapy-treatment/mls-laser-therapy/?fbclid=IwAR3lZ470b-NHCnnJSaaBo_IU9eMhGstHawtrC5Ug7rEW0nSk7YvDSZJ27AE#:~:text=Multiwave%20Locked%20System%20(MLS)%20Laser%20Therapy&text=It%20is%20safe%2C%20pain%2Dfree,and%20stimulate%20new%20cell%20growth 

Jaw-dropping new treatment for TMJ disorders https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2015.232?fbclid=IwAR0T1-vVmsyuZ9x8WW5Y23SCA-DBWO_AVmKmX_nxmNrEjX7i_P6dSuKNG2Y

Baro change and Eustachian tube can not adapt https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK555908/?fbclid=IwAR32FqljrIRRslHpdS0sE-meiO6Yo1kN81A6jKFW_t-wJpYQ62szLKr8eDs#:~:text=Baro%2Dchallenge%2Dinduced%20Eustachian%20tube,regulation%20of%20middle%2Dear%20pressure

Bilder