Antalet barn med adhd ökar explosionsartat – lyckligtvis …

2022-05-27 BvS -> Lägger in textavsnitt från länken nedan och längst ner några egna kommentarer

https://illvet.se/manniskan/hjarnan/antalet-barn-med-adhd-okar-explosionsartat-lyckligtvis?c_rid=63zc1emo0204v31JaAP4-1073781061%7C113218526&utm_medium=email&utm_campaign=nb_ill_se_tor_uge_21_2022-%281186830%29&utm_content=&utm_source=illvet.se&email=1C2C3DB2C9FBC61912D8254F54C2299038143B38E1EE74AE20E70B3252232A56&utm_term=hj%C3%A4rnan


“ …
Diagnoser löper amok: Detaljerna om tillståndets verkliga utbredning må vara osäkra, men forskarna vet att antalet adhd-diagnoser ökar i många delar av världen. En studie från år 2018 visade till exempel att andelen barn med adhd-diagnos i USA ökade från 6,1 till 10,2 procent mellan åren 1997 och 2016. 

Samtidigt har användningen av läkemedel mot adhd ökat kraftigt. I exempelvis Danmark tiodubblades användningen av Ritalin mellan åren 2000 och 2009 … En teori är att användningen av smartmobiler, surfplattor och datorer ökar risken för att utveckla adhd. En kanadensisk studie från år 2019 visade exempelvis att det bland barn som tillbringade mer än två timmar om dagen framför en bildskärm var 7,7 gånger mer sannolikt att de skulle uppfylla de diagnostiska kriterierna för adhd än barn som tillbringade mindre än en halvtimme framför en skärm … Kopplingen mellan pesticider och adhd är troligen att pesticiderna påverkar hjärnans utveckling. Flera studier visar åtminstone att adhd-hjärnor skiljer sig från andra hjärnor på flera sätt. 

Skillnaden ligger främst i det sätt på vilket hjärnan växlar mellan olika nätverk av nervceller. Ett nätverk, det så kallade tomgångsnätverket, förbinder ett antal områden i hjärnan som arbetar för högtryck när vi inte fokuserar på något särskilt, utan bara låter tankarna vandra. 

När vi sedan fokuserar på en uppgift växlar hjärnan över till ett annat nätverk, uppmärksamhetsnätverket. Det gör det möjligt att rikta uppmärksamheten mot exempelvis en skoluppgift eller något som läraren säger. Det är just denna övergång som adhd-hjärnor hanterar sämre …. Ritalin och andra preparat har visserligen god effekt, men de är också förknippade med biverkningar och behöver i de flesta fall tas flera gånger om dagen. Därför försöker forskarna hitta nya sätt att behandla adhd. De har bland annat blicken fäst på generna. …

Bo von Scheele kommentarer:
Ganska bra ”delvis” men också en del som bör ifrågasättas. Jag går ej in i detalj på denna min kritik just nu utan argumenterar att avslutningen på artikeln är INTE UPPMUNTRANDE ..

Vad jag saknar är mer ingående om olika beteende- och psykofysiologiska beteende medicinska metoder. T.ex. Donald Meichenbaum har sedan c 1980-talet utvecklat metoder, som numera kallas för Meta Cognition, t.ex. Self-instructional cognitive training to reduce impulsive cognitive style in children with Attention Deficit with Hyperactivity Disorder  https://www.researchgate.net/publication/276102685_Self-instructional_cognitive_training_to_reduce_impulsive_cognitive_style_in_children_with_Attention_Deficit_with_Hyperactivity_Disorder “ … The results show the effectiveness of self-instructional cognitive training to reduce the impulsive cognitive style of ADHD. Through self-instructional training, children learned to talk themselves through a sequence of organized thoughts that let them solve cognitive tasks in a reflective style”.

Finns mycket kritik som bör lyftas fram i en översikt, just nu här t.ex.: ”Allen Frances: ADHD blev en epidemi för att läkemedelsindustrin såg möjligheten” https://madinsweden.org/2019/03/allen-frances-adhd-blev-en-epidemi-for-att-lakemedelsindustrin-sag-mojligheten/ Aftenposten, 2019-03-24.   

Allen Francis skriver på Twitter 2020 ”Adult ADHD” is worst fad diagnosis:” https://twitter.com/allenfrancesmd/status/1329453831911071755?lang=en

På www.adhdfonden.se finns mycket av både kritik och möjliga lösningar (trots hemsidan inte är uppdaterad på åtskilliga år – är de fortfarande mycket aktuella! Uppenbarligen har även här läkemedelsindustrin ett järn-strup-grepp på det medicinska samhället – också!


Ett sätt att integrera mer ingående är att utveckla en enkel, lättlärd verktygslåda
som både elever och lärare lär sig använda. Metoden är en vidareutveckling från författarens doktorsavhandling 1986, i en klinisk version som beskrivs på HELLA, not just to be considered in Medicine? | Cultural Medicine  


Mer text kommer …
 

2022-05-27 BvS