Lider många ADHD barn och vuxna i onödan – på grund av kunskapsbrist inom vården?

Vi avser att undersöka en, som vi anser, viktig oerhört viktig klinisk fråga, just nu med huvudfokus på ADHD!

Lider många ADHD i onödan (även av felbehandling med felaktiga, ej väl utredda läkemedel) – eftersom man inte undersöker deras neurotransmittor status?

Centrala system evolutionärt tidiga system i hjärnas utveckling beaktas ofta inte inom hälso- och sjukvården, d.v.s. man har ingen uppfattning om patienters funktionella neurotransmittor balans, speciellt vad gäller centrala system/funktioner som GABA, Glutamat, Dopamin (även höga värden som signalerar dysfunktioner) och Noradrenalin (huvudfokus då på Locus Coeruleus).

Projektet har 3 faser:
1. Undersöka några piloters neurotransmittor data vägda på psykofysiologiska beteende medicinska dynamiska data samt omfattande frågeformulär.
2. Utifrån dessa data formulera en mer omfattande studie där vi jämför (sannolikt) friska och ADHDs med de med konstaterade olika komplexa dysfunktioner.
3. Utifrån ovan dataanalyser avser vi att a priori predicera resultat av mindre behandlingsstudier där olika i data konstaterade ”dysfunktions-mönster” jämför med (enligt våra data (friska kontroller. Eftersom behandling här avser utgångspunkt från ”patienten som rimligen kompetent utbildad resurs och medarbetare” (se länk) användande en biopsykosocial verktygslåda, där behandlings-verktygen skräddarsys under grupp utbildning (en vidareutveckling av von Scheele´s doktorsavhandling 1986 av von Scheele i samarbete med Sebastian och Filip Frid – se kommande länk).

Därvid avser vi att söka medel (eftersom framförallt mät-tester är kostsamma)
1. 100.000
2. 2 MSEK
3. 10 MSEK

->>>>>För att påskynda processen startar vi också upp en fond – GABA fonden (se kommande länk)

Mer info här kommer. Intresserade kan också maila till info@stressmedicin.se märk ärende ”Bergvik Open Academy project Neurotransmittor hos ADHD”

Ett nästa steg 
Tillhandahåller vi virtuellt och verkligt kliniskt stöd, där kända dysfunktioner integreras i neurotransmittor data. Detta kan först startas som också ett pilotprojekt, samtidigt som det är väldigt komplext och i det steget behöver parallellt skapas ett AI-verktyg (efter ett antal ”vetenskapliga bänk-tester” väl förberedda för anslutning till verkligt kliniskt stöd)

Bo von Scheele, professor
www.boaim2.se
For more maila info@stressmedicin.se och
links see https://www.boaim2.se/om-oss/