Om att följa John – skurk eller ej?

Varför följa John, Trump och andra skurkar?? 

När jag växte upp (1940-50- talet) så lekte vi en lek som vi kallade för följa John. Så skulle John (jag eller någon av kompisarna) hitta på några dumheter som skulle överraska följarna. Till exempel hoppa på ett ben över en spång som gick över vatten med förhoppningen att någon skulle ramla i. Det var ofarligt förutom man kunde bli blöt förstås.  

Nu förtiden så verkar det vara så att man behöver ju inte kallas för Johan eller Trump utan det är bara att luras i det fria ordets namn! Frågan är idag hur människor “går på” en massa (vanligen ansedda som) dumheter som folk är villiga att tro på och att följa. Men måste man vara vara dum för att vara en följare utan att tänka mer ingående kritiskt vada det egentligen är som John eller Trrumph hittar på, säger eller gör. 

Jag har jobbat med frågan Street- och book smart utifrån ett evolutionärt perspektiv (Integration of street and book smart – here out of an evolutionary perspective for effective information processing and developed by problem-solving development and growing with the task | BOAIM2: Bergvik Open Academia for Innovative Medicine Management)  Detta kan vara en utgångspunkt att försöka förstå hur människor kan gå på sådana “vansinnigheter” som ibland en del jJohnar hittar på. Jag skulle vilja säga att är man tillräckligt osmart över huvud taget och är osjälvständig och inte har något vidare självförtroende så kan man lätt bli lurad till att tro på andra som talar om hur saker och ting är. samtidigt som om ingen av oss egentligen har tillgång till absolut kunskap utan var och en tänker utifrån sitt eget så kallade personliga paradigm.  

Samtidigt så är det väldigt svårt att diskutera med dem som är trogna följare eftersom de gör bara vad deras “gudmoder/fader” säger att de ska göra. Det finns ett vetenskapligt ord som heter “confirmation bias” (Confirmation Bias, perhaps one of the most important basic processes for personality development … especially in problem solving and grow with the task .. | BOAIM2: Bergvik Open Academia for Innovative Medicine Management) ,vilket betyder att man tror bara på det man redan tror på och när det kommer ny information så vägrar man att tro på det som inte stämmer med det man redan tror. Detta är en kulturell internalisering som grundas tidigt i livet. Det är det som gör att barn “automatiskt” växer upp till terrorister eller till raka motsatsen och allt där mellan.  

Hur ska man då kunna påverka en samhällsutvecklingen med inriktning mot demokrati och humanism om hela tiden “besservissrar skurk” får härja hur som helst i det fria ordets demokratiska skepnad. 

Innan jag går vidare med vad jag anser stoppar jag här och avser att skapa en blogg fär alla som vill kan gå in och tycka till!