En osund livsstil hos ungdomar förkortar livet visar stor studie av tvillingar

” Om du är tonåring och röker, dricker alkohol, motionerar för lite och har för högt BMI, så belastar du kroppen på ett sätt som kommer att förkorta ditt liv. Det visar en finsk studie av 5 000 tvillingars livsstil. Vi brukar tala om vår ålder i levnadsår – med den biologiska klockan kan ticka fortare om livsstilen tar hårt på kroppen. Det visar en studie från universitetet i Jyväskylä i Finland, som har studerat data från 5 000 finska tvillingar.

De 5 000 tvillingarna tillfrågades om längd och vikt, hur ofta de rökte, drack alkohol och motionerade när de var 12, 14 och 17 år gamla. Senare, när 824 av studiedeltagarna var 21 och 25 år gamla togs det blodprover igen för att undersöka dna-markörer, de så kallade metylgrupperna, som hänger ihop med åldringsprocessen.

De 16 procent av tonåringarna som hade den mest ohälsosamma livsstilen i form av daglig rökning, regelbundet alkoholintag och sällsynt motion, var mellan 1,8 och 2,4 år äldre i 20-årsåldern än jämnåriga med en normal, hälsosam livsstil.

Om ungdomarna bara kände till betydelsen: Eftersom deltagarna var tvillingar gick det också att konstatera att 60 procent av variationen i biologiskt åldrande berodde på genetiska faktorer och 40 procent på miljömässiga, bland annat livsstil.

En svaghet med studien är att materialet bygger på självrapporterade svar kring livsstil, vilket inte alltid avspeglar verkligheten i önskad utsträckning.

Ändå är siffrorna tankeväckande och avslöjande, enligt forskarna bakom studien.

”Jag tror att om tonåringarna visste hur mycket exempelvis rökning får dem att åldras, skulle det motivera dem att leva mer hälsosamt”, säger studieledaren Anna Kankaanpää från universitetet i Jyväskylä” .

Även om det finns frågetecken så stämmer det med vetenskapliga kunskapsbaserade uppfattning som ofta får fylla ut när (som ofta) studier inte kan (a) ha hög reliabilitet men också (b) validitet men kanske också framför allt inte bygger ”nerifrån och upp” (Individnivå – ideografisk som via metodologiska tekniker bildar underlag för generell/normativ nivå – nomotetisk nivå).

Samtidigt så utgör den stora utmaningen hur vi kan med biopsykosociala-kulturella pedagogiska tillvägagångsätt kan på olika sätt motivera ungdomar till en mer hälsosam livsstil!

Du som läser detta, vill jag utmana att komma med förslag på metoder … till info(at)stressmedicin.se