Konsten att utveckla kronisk biopsykosocial stress inklusive stress “addiction”

(Nedan är ett utkast, som inte är färdigt! Tacksam för kritiska synpunkter) 

Genom miljoners års evolution har det vi i dag benämner “biopsykosocial stress” varit en överlevnad mekanism, något de flesta känner till tror jag. Men kanske inte alla känner till att biospyosocial stress “grundas” biologisk i äldre delar av vår hjärna (ödle- och däggdjursdelarna, den senare kallas för Limbiska systemet), där dessa reagerar blixtsnabbt men den mänskliga, verbala, rationella delen utvecklats sista c 300.000. Samtidigt så överflyglar biologisk stress alla rationella aktiviteter helt enkelt av evolutionära överlevnads mekanismer. Här finns grunden i dagens problem, när väl stress aktiverat av verkliga eller mentalt föreställda/skapade skäl, så är det mycket svårt (diskuterar ej varför en del faktiskt klarar detta utom att nämna att det kan man internalisera automatiskt genom s.k. modellinlärning tidigt i livet från “nära-uppväxt-modeller”) att “stoppa “stresståget” som automatiskt, blixtsnabbt genereras. 

Biologisk evolutionens principer representerar de äldre delarna av vår hjärna medan mänskliga delen börjat utveckling av kulturell evolution, som inte bara är av “godo” för människans vidareutveckling utan också krockar med den fast förankrade biologiska evolutionen.  

Enkelt, grov uttryckt kan man säga att den biologiska evolutionens försvar/stress mekanismer kör över den kulturella när de kommer i konflikt! Den kulturella dominerande “försök till lösning” av konflikten i västvärlden är dominerande droger/läkemedel medan österländsk medicin innehåller också livsstilsbeteende förändringar, t.ex. Qui Kung.  

När du sociala media blixtsnabbt förmedlar kommunikationer så spelar just den blixtsnabba kommunikationen en central roll i att störa malansen mellan äldre och nyare delar av vår hjärna, vilket i sig är en påfrestning/stress som vanligen påverkar blixtsnabbt, automatiskt, något som vi anpassar oss till. Denna anpassning utvecklas snabbt till vanebeteende som “växlar upp” våra biopsykosociala processer. Ofta utan att vi själva märker det. “Vad stressad du är”? Stämmer inte med vår egen “bild” av oss själva. Samtidigt så finns det ett enkelt sätt att testa sig själv om man utvecklat stress-attiction”? Genom att “säga vad du gör och göra vad du säger”, kan man märka om det känns “stressigt”? Jag använde detta i trädgårdsarbete. Min far” jagade” (OBS begreppet stress definierar vi vanligen inte vara som jäkt utan som komplexa kemiska/biologiska/mentala .. processer som kan utveckla olika sjukdomstillstånd!) de hela tiden i trädgården. När vi flyttade till Bergvik och hade en härligt stor trädgård, så testade jag ovan på mig själv (jobbat mycket genom åren med stressrelaterade sjukdomar/problem mätande grundläggande stress system) . Oj, vilken “krock”. Men eftersom jag visste vad jag gjorde vetenskapligt/kliniskt, så fortsatte jag förstås (mycket överraskad), vilket överraskande snart gav mycket gott resultat.  

Ovan tips, betyder att vi tränar samarbetet mellan äldre och nyare delar av vår hjärna. I detta fallet så ANPSSAR vi vår rationella/verbala/medvetande del av vår hjärna med vår biologiska evolutionära grundläggande överlevnadsmekanismer/system – givet vi inte “genar” – viket jag avråder ifrån. MEN, säger du, då blir jag ju aldrig klar med det jag skall göra!!! Fel, fel ,fel (oftast!), i alla fall så hinner jag faktiskt lika mycket eftersom det blir (för mig) bättre kvalitet i det jag göra OCH hinner tänka hur jag skall göra!   

Finns många fler enkla tips, men principen är att, bl.a. via sociala media så “lockas vi av välvilja till de vi kommunicerar med att svara dem, visa dem att vi engagerar oss (positivt, men inte i detta avseende eftersom ofta tar vår egen hälsa “stryk”!   

Sammanfattning (föreslår du läser nedan i lugn och ro och i lugnt reflekterande tempo – gärna stannar upp och funderar: “hmmm mmm vad menar han, kan det verkligen stämma … = diskutera med dig själv med du läser tänkande/reflekterande!  

(Blixt)snabb informationsprocess (talar/läser/tänker verbalt/hörsel/lukt.. ) går ofta automatiskt och införlivas i människans däggdjurshjärna (kallas Limbiska systemet (LS), som har analog kod (se “dual code”, – se t.ex. Toward development of a guide facilitating knowledge and practice-based use of human Limbic systems information processing in general and health care services in particular | Cultural Medicine). till skillnad mot mänskliga delen av vår hjärna (Neocortext, NC, se länken ovan) där verbalt tänkande går mycket långsammare – men därmed också resonerande, elaborerande, en förutsättning för det vi kallar mänsklig intelligens!   

Mitt förslag till principen är =  

  1. Blixtsnabb informationsprocessande (LS) är vanligen icke-medveten och internaliseras/införlivas (Vygotsky – se länken ovan) men skapar minnen i vårt Limbiska* system som (inte sällan) styr (omedvetet) våra beteenden, speciellt vanebeteenden – ingen tid att fundera/reflektera/ … första levnads åren skapas här grundläggande uppfattningar/värderingar/ alltså när-kultur-präglingar .. allt från extremism till obegränsad kärlek – vi reagerar och hinner inte reflektera … men också emotionella reaktioner och biopsykosocial-kulturell stress inklusive svåra stressrelaterade sjukdomar (i samverkan med vår ödlehjärna (se länken ovan) 
  2. NC, måste (!!!) få tid att verbalisera och rationellt resonera – alltså bearbeta information! Snabbaste sättet är att tänka tydligt långsam. När man studerar så bör man skriva sin egna sammanfattningar. NÄr man skall handla i affär, skriva ner vad man skall köpa – så man inte behöver fundera över vad UTAN kvalitet på varan, kolla “bäst före”, … När vi talar med andra eller “har inre samtal” bör vi ha “meningen med vad vi vill säga” innan, eller lugnt under vi samtalar med andra eller oss själva. MEN säger du: “på sociala media skriver vi ju vanligen”? Ja visst, men hur snart och snabbt skriver du? Principen är att INTE svara på minisekunden utan kanske på minuten OM du inte sätter maten i halsen! Hur ofta låter du din mobil “vila i frid”, om du inte bryr dig om att ge dig själv ledigt?     
  3. Alltså, två totalt helt olika språk som vi kan uppfatta i våra surrealistiska drömmar. När de är i konflikt vinner oftast det LS eftersom här styrs våra emotioner, men kan vi “sakta ner- några sekunders timeout” så kan vi “on-line” åtminstone hinna överväga innan vi fattar ett NC-grundat beslut, givet våra emotioner inte “Kör över oss”. En del av oss är automatiskt, otåliga, tvära, .. medan andra är långsammare och överväger innan de säger något … oftast beror detta på kulturella livsvillkor under första levnadsåren SOM vi dock förändra med åren, givet vi i tidig ålder påverkas av “lugnande när-kulturmiljöer” och/eller själva inser senare (vilket inte är lätt. Men kan rusa genom hela livet utan att hinna INSE detta (bl.a. MetaCognition – se t.ex. https://sv.wikipedia.org/wiki/Metakognition + https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:696072/FULLTEXT01.pdf – som jag inte läst men förmodar är vad jag avser – är ett område som jobbar just med detta). I princip avser metatänkande just “helikopter-perspektiv, d.v.s. man kan se sig själv uppifrån(utifrån respektive inifrån – perspektiv!  
  4. Just den snabba utvecklingen inom sociala media teknologi har konsekvenser att människor reagerar snabbt (blixtsnabb, fast man kanske inte INSER det).  Det utvecklas till en vana – en Blixtsnabb Limbisk Omedveten Stress Syndrom, BLOSS med BIOPSYKOSOCIALA-KULTURELLA konsekvenser MEN också bränsle till utveckling av (a) brist på “tänka efter före”, minskad intelligens och (b) bränsle för stress relaterade sjukdomar/problem …    
  5. VAD KAN VI GÖRA ÅT DETTA – NÄR VI NTE HAR TID???? Frågan är: Är det du eller din automatiska BLOSS som bestämmer? Du säger: “Du skrev ju ovan att när konflikt mellan NC och LS föreligger så vinner vanligen LS”? Jag svarar: “Ja, så vida som du inte bestämmer dig att ändra på detta! Genom att (i) först bestämma att du skall lära dig SJÄLV fixa detta, (ii) senan ge omföra detta genom att ta i på skarpen (som Pippi L, 19??) samt (iii) gardera dig mot “återfall”, ej bli ledsen UTAN fortsätta på den väg som DU BESTÄMT!  
  6. Förslag till metoder? Tänk och testa själv först! Funkar detta inte så anmäl dig till en snabb, inte blixtsnabb, kurs på internet! Se mail adress nedan   

Sedan kan du vinka adjö till stress addiction!
Lycka till!
 

* Eftersom vår kunskap om olika system i Limbiska systemet och hur de “samverkar i synergi”, t.ex. Amygdala som är populärt att nämna, så går jag inte in på detaljer där vi har litet väl bristfällig kunskap (OBS, andra kan ha motsatt uppfattning!).