cStress FT – svensk text

Här kommer information om cStress dataprogrammet som är designat för 3 olika mätsystem – som kan användas alla tre eller två på en gång liksom också ett, t.ex. cStress FT för egenvårdsträning.

Börjar med en bild på cStress FT (från c 20 år sedan). Detta data program har vårt (dåvarande) Stress Medicine AB (numera www.pbm.se) utvecklat själva med en design som visat sig fungerar optimal jämfört med dem på den kliniska psykofysiologiska marknaden enligt våra egna kliniker, inklusive Bo von Schéele, som dock, i samverkan med medarbetare, utvecklat cStress programmet.

Svensk info finns på cStress mätsystem | Stressmedicin och underflikar!

Mer text just för workshops kommer nedan …