Livsstilsmedicin+ Folkrörelserna i optimal samverkan: En revolution för folkhälsan?

Bakgrund:

(Kanske en alltför lång bakgrund – så gå vidare om du vill gå rakt på huvudbudskapet = rubriken)

I min doktorsavhandling 1986 använde jag mig av studieplan för utbildning att hantera biologisk, psykologisk och social stress under namnet Medbestämmande i Livet, MBiL med logon ovan.  Tidigare bl.a. folkhögskollärare med folkrörelseförankring som jag koordinerade med egentligen kliniska ambitioner men inför avhandling strategisk inriktad enbart på förebyggande livsstils-hälsoutveckling med biopsykosocial stress (medicin) som utgångspunkt eftersom dt var på psykologiska Institutionen i Uppsala jag disputerade. Efter godkänd disputation samarbetade jag med olika studieförbund (som dock började i början av 1980-talet samtidigt som jag gradvis parallellt förberedde för utveckling av en klinisk manual under namnet ”Patienten som rimligen kompetent utbildad (i grupp med enskild klinisk guidning) resurs och medarbetare i sin egen rehab” = en biopsykosocial medicinsk verktygslåda som deltagarna själva med handledning skräddarsydde”.

Verksamheten startade i Bollnäs i början av 1990-talet (Stress Medicine SMAB AB (www.stressmedicin.se) bildades formellt 1991) men spred sig långsamt inom företaget med fler och fler medarbetare (kliniker, tekniker och administrativ personal) utan för Gävleborgs län till olika städer i Sverige. Vi bytte namn till www.pbm.se i början av 2022-talet. Eftersom verksamheten då mer och mer enbart fokuserade på KBT (Kognitiv Beteende Terapi, som jag själv började med i mitten av 1980-talet) så lämnade jag gradvis vårt företag för att omstarta Stress Medicine SMAB AB för att återgå till integrering mellan KBT och Integrerad Psykofysiologisk Beteende Medicin, www.ipbm.se)

Kanske tiden nu är mogen för att åter presentera ett pedagogiskt/strukturellt/folkbildningsbaserat förslag – en vidareutveckling av kliniskt fortlöpande arbete sedan egentligen början 1990_talet

En Hälsinges Hälsoutveckling utvecklas i studiecirklar som baseras på psykofysiologisk beteende medicinsk metodplattform inklusive biopsykosocial medicinsk verktygslåda som uppnås via grupp workshops med, vid behov, individuell handledning!

Text kommer …