IPBM – Integrerad Psykofysiologisk Beteende Medicin – vad är det?

IPBM – Integrerad (även institutet för se www.ipbm.se) refererar i vårt kunskapsparadigm* till (icke-reduktionistiska som vanligen olika medicinska paradigm bygger  på) integrering av psykologiska och fysiologiska processer delvis baserat på den utveckling som sker inom www.aapb.sehttps://www.springer.com/journal/10484/updates/17279014  – där vi också integrerar evolutionsbiologi, speciellt hjärnans utveckling och vetenskapsteoretiskt utgångspunkt integrerande Karl Poppers filosofi ”three worlds”-hypotes och Thomas Kuhns paradigm-hypotes och Systems Theory  (https://study.com/learn/lesson/systems-theories-in-psychology.html.

Hur kan man integrera 2 olika system som baseras på bristfällig kunskap i båda?
Svaret är att vi inom vårt IPBM-paradigm är att fokusera på det vi har mest kunskap och erfarenhet av; individuella dynamiska integrerade psykofysiologiska beteende framför allt autonoma nervsystemets dynamiska beteende (vanligen hudkonduktans, hudtemperatur (1/110 Celsius upplösning), Respiratorisk Sinus Arytmi (RSA), hjärtfrekvens) liksom delar av cellmetabolismen/andningen (”Cellandningen omvandlar kemisk energi i socker och syre till kemisk energi i ATP” – https://sv.wikipedia.org/wiki/Cellandning  (vanligen syremättnad, SpO2 och utandningsluft-CO2 etCO2) – tillsammans med olika individuella beteenden (t.x. strategikluster man använder i sin egenvårdsträning) men också avgörande viktigt i utredningar där vi mäter effekter av olika betingelser som individuell verbaliserad och upplevd (personlig) stress, hur man har kapacitet att påverka/ta kontroll över egna stressreaktioner … m.m. Viktigt n’r man utgår ifrån individens aktuella läge och planerar för (utifrån utredningsdata) hur dessa kan med egeninsatser få ökad effekt, något om över tid kan ”automatiskeras”, d.v.s. via gradvis (relaterad till engenvårds aktiviteternas kvalitet och kvantitativa omfattning) rekonsolidering av relevanta Limbiska minneskonstrakt-kluster som blir allt mer vanemässigt operant betingade.

Utifrån ovan kan man sedan påverka direkt eller indirekt många olika typer av dysfunktioner, där högt blodtryck ofta är initialt vid utbildning eftersom hör korrelation mellan hudtemperatur (påverkad via alfa-receptorer av sympatiska nervsystemets (https://www.aapb.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=3463)  och systolisk blodtryck, vilket underlättar för dynamisk träning av systoliska blodtrycket med en upplösning av 1/100 C som innebär man SER förändringar man inte kan kroppsligt känna men gör det efterhand.

 

Mer text kommer … samt länkar!