InflammAging & Kritiskt med dränage från TMJ & mycket mer – Critical with drainage from TMJ & much more …??

First a main reference with focus on InflammAging (see alo https://www.boaim2.se/complex-diseases/silent-killer/inflammation-and-microcirculation-can-microcirculation-dysfunctions-cause-drainage-blocking-as-atypical-cystic-fibrosis-in-upper-air-ways-can-do/):
Interconnections between Inflammageing and Immunosenescence* during Ageing ”Age-associated sterile, chronic, and low-grade inflammation is commonly termed inflammageing-it is not simply a consequence of increasing chronological age, but is also a marker of biological ageing, multimorbidity, and mortality risk” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35159168/#:~:text=Age%2Dassociated%20sterile%2C%20chronic%2C,%2C%20multimorbidity%2C%20and%20mortality%20risk.
* ”Immunosenescence, the progressive decline in immune function with increasing age, is a predominant problem within the current aging population and is associated with poor response to vaccinations and increasing levels of infection, as well as diseases including cardiovascular disease and cancer”
More at https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/immunosenescence#:~:text=Immunosenescence%2C%20the%20progressive%20decline%20in,including%20cardiovascular%20disease%20and%20cancer.

Svenska: Sambanden mellan inflammation och immunosenescens* under åldrandet ”Åldersrelaterad steril, kronisk och låggradig inflammation kallas vanligtvis inflammatorisk – det är inte bara en konsekvens av ökande kronologisk ålder, utan är också en markör för biologiskt åldrande, multisjuklighet och dödlighetsrisk” https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35159168/#:~:text=Age%2Dassociated%20sterile%2C%20chronic%2C,%2C%20multimorbidity%2C%20and%20mortality%20risk.
* ”Immunosenescence, den progressiva försämringen av immunfunktionen med stigande ålder, är ett dominerande problem inom den nuvarande åldrande befolkningen och är förknippat med dålig respons på vaccinationer och ökande infektionsnivåer, liksom sjukdomar inklusive hjärt- och kärlsjukdomar och cancer!
Mer på https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/immunosenescence#:~:text=Immunosenescence%2C%20the%20progressive%20decline%20in,including%20cardiovascular%20disease%20and%20cancer.

Then: 
English below Swedish (but see some pictures before the English text)

Inledande enbart förklaring för huvudfokus nedan 

Huvudorsaken till nedan problem kan huvudsakligen direkt och indirekt sannolikt härledas till huvudtrauma olycka 2018 (handlöst med huvudet snett vänster för in i betongpelare i Helsingfors i samband med aggressiv prostatacancer behandling, som nu är helt läkt) total samt hel kroppsförlamning vid 20 års åldern pga. sannolik av hjärnstams stress (Locus Coeruleus)

Skiljer mellan
1. (svåra) Permanenta symptom sedan 4 år där också ”barotrauma”, stor känslighet för luft tryckförändringar) skall räknas in och
2. De symptomutökningar som sker under sömnen.

Nedan diskuterar jag f.f.a. ”2”, det som sker under sömnen. Avgörande är hur länge en sömnperiod det är för graden av symptom. Dessutom sker en ökning för varje sömnperiod som är som värst i den sista. Samtidigt är det ofta just den sista perioden som är längst.

Vad som karaktäriserar dessa symptom är ökade symptom, nu även nacksmärta och speciellt 2 distinkta punkter i nacken/hjärnstammen.

Orsaker kan vara igentäppt osteomeatala komplexet, troligen via Maxillaris som i början kan även känns svällde, men också örontrumpeten som via Valsalva manöver test, mer vänster än höger är ”stängd”.

Jag går upp och gör vanliga kökssysslor, men också olika rörelser som fysioterapeuten anser vara bra, kanske t.o.m. optimala men också går lugnt omkring I huset för att stimulera/sätta igång kardiovaskulära och lymfatiska, dränerande cirkulationer. Rörelserna får liten positiv effekt. Sedan intar jag Maxillaris dränage läge (huvud-apex mot golvet, se bild nedan) och då börjar dess dränering långsamt ske. Allt ovan tar minst 30 min. vanligen en timme sammanlagt.
Sedan är det tillbaka till permanenta symptomläget.

Ovan motiverar alltså fokus på dränerande funktioner (ev. orsakad av minskad cirkulation, lokal hypoxi förändrat tryck, blir för trångt = sprängande) under sömnen.

Dessutom förutom ovan aktuellt hälsoläge 2023: Går med 2 kryckor mest för hålla balansen, ingen brännande smärta i fötterna längre. Ungefär 1 år egenvård varje dag har uppenbarligen haft påverkan. Dock är allmäntillståndet sämre med mindre fysisk energi/ork. L4-L5 + S1 ngt sämre under sista året.

 

Inledande diskussion
Hur kan TMD (se nedan) påverka så många andra medicinska problem och på vilket sätt? Denna fråga jobbar jag med nedan samtidigt som jag lyfter fram dränage (som ibland kritiska) till/från olika håll,, t.ex. kan TMD påverka (om inte ”vägarna” är igentäppta) både Osteomeatala komplexet och örontrumpeten … samtidigt som påverkan sker nedåt – olika former av cervikal instabilitet? Min avsikten är att lära mig själv både privat och som kliniker eftersom säkert många fler än jag är drabbade av mycket svåra symptom!

Temporomandibulär dysfunktioner (TMD) avser en grupp tillstånd som involverar den orofaciala regionen uppdelad i de som påverkar tuggmusklerna och de som påverkar käkleden (TMJ). De typiska kännetecknen är smärta vid TMJ, begränsning av underkäkens rörelser och TMJ-ljud. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551612/

TMJ-dysfunktioner kan orsaka näsflöde. Musklerna som ansvarar för tuggning och käkrörelser är kopplade till musklerna i halsen och näshålorna (inklusive Osteomeatala komplexet). När dessa muskler blir spända eller inflammerade på grund av TMJ-dysfunktion (inkluderande disk – se bild – och dess omgivning) kan de orsaka en känsla av trängsel https://johnagarzadds.com/tmj-sinus-pain/

Först att förtydliga = bild med TMJ och ”granne” yttre hörselgången


https://www.tmjsleepmacon.com/tmj-disorders.html

Sedan hur Maxillaris dräneras UPPÅT – bild nedan samt en del text (som är gammal tyvärr)
PDF Maxillaries dränage med texter

Dessutom: Tinnitus treatment when there are symptoms of cervical spine instability?

https://www.caringmedical.com/prolotherapy-news/tinnitus/

“– Det finns alltså ett samband mellan käksjukdomar och tinnitus, men det verkar finnas en felande länk. Det är något som saknas i det här pusslet.  Enligt vår uppfattning på Caring Medical är det en diagnos på cervikal instabilitet.” ..  ”Tinnitus kan utlösas av instabilitet i nacken, TMJ-TMD kan utlösas av instabilitet i nacken. Tinnitus kan orsakas av käksjukdomar” .. ”Det är något som saknas, i en tinnitusundersökning. Det är en titt på nacken”.

BvS: Ovan ”känsla av trängsel” kan dessutom också relatera till/pga anaerop/hypoxi processer med tryckförändringar respektive känslighet för även yttre tryckförändringar, t.ex. luft tryckförändringar och sprängande smärt/ljud symptom som i sin tur påverkar inte bara allmäntillståndet utan också direkt ”slår till baka” vilket kan få konsekvenser för cervikal instabilitet (Se mer nedan) med symptom som spänning och smärtor i nackregionen. Dessutom kan ”känslan av trängsel” bli så trög att dränaget inte alls fungerar, eller? Med ökande sprängande symptom som följd!

(Personligt) Detta kan förklara att mina sprängande symptom ökar för varje sömnperiod (väckes upp av ökade sprängningar, gör inte helt effektiva dränage strategier och somnar överraskande lätt om trots enbart något sänkta sprängande symptom. Men för varje uppvakning sker än successiv ökning. Värst sista uppvakning! Samtidigt utgör huvudsymptomen – efter 60 år med hanterbar tinnitus (bullerskada) från oktober 2019 ett permanent ej hanterbart egentligen klusterljud där min överlevnads strategi är sedan drygt 4 år att försöka förstå vilka komplexiteter som orsakar detta, dokumenterade i www.carism.se – eftersom jag vet att fler än jag lidar av liknande omöjligt symptom, där klinikern inom mig söker lösningar för oss alla, inte bara för mig själv, tillsammans med kolleger inom andra discipliner än min egen!


Mer att överväga:
1. De oto-mandibulära ligamenten är det discomalleolära ligamentet (DML), som uppstår från malleus (hammaren, en av hörselbenen i mellanörat) och löper till TMJ: s mediala retrodiscala vävnad, och det främre malleolära ligamentet (AML), som uppstår från malleus och ansluter till underkäkens lingula via det sphenomandibulära ligamentet[9][10]. De oto-mandibulära ligamenten kan vara inblandade i tinnitus i samband med TMD. En positiv korrelation har hittats mellan tinnitus och ipsilateral TMJ-störning[11][12]. Det har föreslagits att en TMJ-störning kan sträcka DML och AML och därmed påverka balansen i mellanörats struktur [13] [14] [15] [16]. ”Det verkar således som att otiska symtom (tinnitus, otalgi (öronsmärta), yrsel och hypoakusis) som motsvarar förändrade ossikulära rumsliga relationer (såsom ledande mellanörspatologier) också kan produceras från tuggsystempatologier.” [17]

https://www.physio-pedia.com/TMJ_Anatomy

2. Vad ser vi i den här bilden nedan? Det nära sambandet mellan TMJ, cervikal instabilitet och i slutändan en orsak till tinnitus
Den nära anatomiska föreningen mellan den temporomandibulära leden och de övre halskotorna visas i bilden nedan. Som anges i bildtexten kan det nära förhållandet mellan strukturerna användas för att illustrera för drabbade hur skada på livmoderhalsens ligament som stöder rätt position och rörelse av C1 (atlas) och C2 (axel) kan orsaka smärta som skulle resa genom huvudet, ansiktet och TMJ-området. Dessutom kan samma koncept gälla för TMJ-leden. TMJ kan orsaka problem med instabilitet och smärta i livmoderhalsen. Som denna artikel påpekar kan TMJ som påverkar livmoderhalsen och cervikal instabilitet som påverkar TMJ båda leda till problem med även svår tinnitus.

En myriad av förvirrande och ofta motstridiga diagnoser. Symtomen på TMJ och tinnitus varierar från patient till patient.
När patienter lider av en myriad av förvirrande och ofta motstridiga diagnoser, söker de efter andra som sig själva för att se vad deras erfarenheter var, hur de kan ha kommit till rätta eller en lösning på deras tinnitus- och TMJ-utmaningar. Vad många tycker är att svårighetsgraden av TMJ och tinnitus varierar kraftigt, medan det finns många liknande egenskaper, det finns många variabler. Ibland finns det hörselnedsättning, vissa gånger finns det ingen hörselnedsättning. https://www.caringmedical.com/prolotherapy-news/tmj-tinnitus/

3. ”However, the majority of studies showed that approximately 50% of RA patients develop a clinical involvement of the TMJ” [59].” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4160621/#:~:text=However%2C%20the%20majority%20of%20studies,TMJ%20%5B5%E2%80%939%5D. TMJ är också förknippat med andra sjukdomar som samexisterar med TMJ-störningar, såsom kroniskt trötthetssyndrom, sömnstörningar eller fibromyalgi, ett smärtsamt tillstånd som påverkar muskler och andra mjuka vävnader i hela kroppen. https://www.nidcr.nih.gov/sites/default/files/2017-12/tmj-disorders.pdf

4.
CaringMedicine TMJ picture and text

5. See also importantly https://carism.se/2021-2023/working-in-progress-read-with-the-caution/cervicocranial-syndromes-including-barre-lieou-syntrome-neck-pain-blurred-vision-nausea-vertigo-tinnitus-tmj/

6. Kan TMJ orsaka Tinnitus?
https://museumdental.com/can-tmj-cause-tinnitus/
”Det korta svaret på denna fråga är, ja! TMJ kan orsaka tinnitus. TMJ ligger precis framför örat och delar viss nervförsörjning med örat. Inflammation och smärta i TMJ kan förändra öronstrukturen och hörseluppfattningen, vilket orsakar onormal ljudhörsel som inte finns. TMJ-diskdysfunktion kan också orsaka klickande eller krispiga ljud som du och andra människor runt omkring dig kan höra

Ett intressant faktum är att ringningar i öronen kan vara det enda TMJ-symtomet du har. Den goda nyheten är att TMJ-tinnitus är behandlingsbar och kommer att försvinna efter korrekt TMJ-behandling. Studier har dock visat att patienter med TMJ-störningar är 3 gånger mer benägna att ha ringar i öronen. Å andra sidan löper personer med TMJ-huvudvärk 6 gånger större risk att drabbas av tinnitus.”

”Förhållandet mellan hållning, ryggrad och käkled (TMJ) är fortfarande ett hett debatterat ämne inom medicinen. TMJ deltar i organismens olika fysiologiska funktioner, med utgångspunkt från dess embryologiska utveckling, är det möjligt att det påverkar olika vitala funktioner. Det finns ett starkt samband mellan luftvägarna och tand-/maxillär ocklusion eller anatomi. Den förändrade fysiologin i detta”distrikt” leder till patologier som kan påverka hela organismen. Tvärtom är det också möjligt att lyfta fram några symptom på avlägsna ”organismdistrikt”. Genom att väl känna till patofysiologin i detta ”distrikt” och semiotik är det också möjligt att diagnostisera patologier som påverkar andra organ” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7739216/

7. SE-TMJ and Sternocleidomastoid – tinnitus and more

 

Sammanfattning och slutsatser kommer… snart hoppas jag
Omfattande egenvårdsaktiviteter* och bl.a. variant av Valsalva- och Toybee manövrar för att avläsa skillnader före-efter övningar …

* Kommer detaljer …

 

NB Att bli undersökt separat OCKSÅ
OBS Ska beaktas ÄVEN
Crepitus kan lätt skapas och observeras genom att utöva en liten mängd kraft på en led, och på så sätt ” knäcka den ”. Detta orsakas av bildandet av bubblor av kväve i ledvätskan som brister. Nästan alla leder i kroppen kan ”knäckas” på detta sätt, men de leder som kräver minst ansträngning är hallux valgus, knogar och nackleder. I mjuka vävnader kan crepitus bildas när gas förs in i ett område där den normalt inte finns
BvS anteckningar: Vid min huvudtraumaolycka (huvudet före handlöst in i betongstolpe) kan detta skett på vänstersidan av huvud/nacke — har indikationer på detta i området kring TMJ … kan bli svårt att identifiera på MRI ….

English

Introduction to: Explanation only for the main focus below
The main cause of the following problems can mainly be directly and indirectly probably traced to head trauma accident in 2018 (Stumbled headfirst (with head trauma accident with injuries to head/neck – left side mostly and C3-C7, L4-L5 + S1 as a result – into concrete pillars in Helsinki in connection with aggressive prostate cancer treatment, which is now completely healed) and total and full body paralysis at the age of 20 due to probable brain stem stress (Locus Coeruleus/NE – conclusion much later)

I differentiate between
1. (severe) Permanent symptoms since 4 years where also ”barotrauma”, great sensitivity to air pressure changes) should be included and
2. The increase of symptoms that occur during sleep.

Below, I discuss ”2”, what happens during sleep. The duration of a sleep period is crucial for the severity of symptoms. In addition, there is an increase for each sleep period that is at its worst in the last one. At the same time, it is often the last period that is the longest.

What characterizes these symptoms is increased symptoms, now also neck pain and especially 2 distinct points in the neck/brain stem.

Causes may be clogged osteomeatal complex, probably via the maxillaris which at first may also feel swollen, but also the eustachian tube which via the Valsalva maneuver test, more left than right is ”closed”.

I get up and do normal kitchen chores, but also various movements that the physiotherapist considers to be good, maybe even optimal but also walk calmly around the house to stimulate/start cardiovascular and lymphatic, draining circulations. The movements have little positive effect. Then I take the Maxillaris drainage position (head-apex against the floor, see picture below) and then its drainage slowly starts to take place. All of the above takes at least 30 minutes. Usually an hour in total.

Then it’s back to permanent symptom mode.

The above thus justifies the focus on draining functions (possibly caused by reduced circulation, local hypoxia, changed pressure, becoming too crowded = bursting) during sleep.

In addition, to the above current health situation in 2023: Walking with 2 crutches mostly to keep balance, no burning pain in the feet anymore. About 1 year of self-care every day has obviously had an impact. However, the general condition is worse with less physical energy/energy. L4-L5 + S1 slightly worse during the last year.

 

 

Introduction to initial discussion

How can TMD (see below) affect so many other medical problems and in what way? I work with this question below while highlighting drainage (as sometimes possibly critical) to/from different directions, e.g. TMD can affect (unless the ”roads” are not clogged) both the Osteomeatal complex and the Eustachian tube … at the same time as the impact is downwards – different forms of cervical instability? My intention is to learn myself both privately and as a clinician because surely many more people than me are affected by very severe symptoms!

Temporomandibular disorder (TMD) refers to a group of conditions involving the orofacial region divided into those affecting the masticatory muscles and those affecting the temporomandibular joint (TMJ). The typical features include pain in TMJ, restriction of mandibular movement, and TMJ sounds.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK551612/

”TMJ dysfunctions can cause nasal discharge. The muscles responsible for chewing and jaw movements are connected to the muscles in the throat and nasal cavities (including the Osteomeatal Complex). When these muscles become tense or inflamed due to TMJ dysfunction” (including disc – see picture – and its surroundings), ”they can cause a feeling of congestion” https://johnagarzadds.com/tmj-sinus-pain/

First to clarify = picture with TMJ and ”neighbour” outer ear canal

https://www.tmjsleepmacon.com/tmj-disorders.html

Then how Maxillaris is drained UPWARDS – picture (in PDF link) below and with some texts (which is old unfortunately and in Swedish BUT most is translated from links – links in English)
PDF Maxillaries dränage med texter

But also: Tinnitus treatment when there are symptoms of cervical spine instability?

https://www.caringmedical.com/prolotherapy-news/tinnitus/

“Something is missing in this puzzle.  In our opinion at Caring Medical, it is a diagnosis of cervical instability.” “Tinnitus can be triggered by cervical neck instability, TMJ-TMD can be triggered by cervical neck instability. Tinnitus can be caused by temporomandibular disorders” .. “something is missing, in a tinnitus examination. It is a look at the neck”.

 

BvS: In addition, the above ”feeling of congestion” can also relate to/due to (chronic) inflammation and related anaerop/hypoxia processes with pressure changes and sensitivity to also external pressure changes, e.g. air pressure changes and bursting/ explosive-like pain/sound symptoms which in turn affect not only the general condition but also directly ”strikes back” which can have consequences for cervical instability (see below) with symptoms such as tension and pain in the neck region. In addition, the ”feeling of congestion” can become so sluggish that the drain does not work at all, right? With increasing bursting(explosive-like symptoms as a result!

(Personal) This may explain why my bursting symptoms increase with each sleep period (woken up by increased bursts, do not completely effective drainage strategies and fall asleep surprisingly easily despite only slightly reduced bursting symptoms. But with each awakening there is a gradual increase. Worst last awakening! At the same time, the main symptoms – after 60 years of manageable tinnitus (noise damage) from October 2019 constitute a permanently unmanageable real cluster noise where my survival strategy is since more than 4 years to try to understand the complexities that cause this, documented in www.carism.se – because I know that more people than me suffer from similar impossible symptoms, where the clinician in me seeks solutions for all of us, not just for myself, together with colleagues in other disciplines than my own!


More to consider

1. The oto-mandibular ligaments are the discomalleolar ligament (DML), which arises from the malleus (the hammer, one of the ossicles in the middle ear) and runs to the medial retrodiscal tissue of the TMJ, and the anterior malleolar ligament (AML), which arises from the malleus and connects to the mandibular yolk via the sphenomandibular ligament[9][10]. The oto-mandibular ligaments may be involved in tinnitus associated with TMD. A positive correlation has been found between tinnitus and ipsilateral TMJ disorder[11][12]. It has been suggested that a TMJ disorder may stretch DML and AML and thus affect the balance of middle ear structure [13] [14] [15] [16]. ”Thus, it appears that otic symptoms (tinnitus, otalgia (ear pain), dizziness, and hypoacusis) corresponding to altered ossicular spatial relationships (such as conductive middle ear pathologies) can also be produced from masticatory system pathologies.” [17]

https://www.physio-pedia.com/TMJ_Anatomy

2. What do we see in this image below? The close connection between TMJ, cervical instability and ultimately a cause of tinnitus
The close anatomical union between the temporomandibular joint and the upper cervical vertebrae is shown in the figure below. As indicated in the caption, the close relationship between the structures can be used to illustrate to sufferers how damage to the cervical ligaments that support the proper position and movement of C1 (atlas) and C2 (shoulder) can cause pain that would travel through the head, face, and TMJ area. In addition, the same concept may apply to the TMJ joint. TMJ can cause problems with instability and pain in the cervix. As this article points out, TMJ affecting the cervix and cervical instability affecting TMJ can both lead to problems with severe tinnitus as well.

A myriad of confusing and often conflicting diagnoses. The symptoms of TMJ and tinnitus vary from patient to patient.
When patients suffer from a myriad of confusing and often conflicting diagnoses, they seek out others like themselves to see what their experiences were, how they may have come to terms with, or a solution to their tinnitus and TMJ challenges. What many people find is that the severity of TMJ and tinnitus varies greatly, while there are many similar characteristics, there are many variables. Sometimes there is hearing loss, some times there is no hearing loss.https://www.caringmedical.com/prolotherapy-news/tmj-tinnitus/

3. ”… However, the majority of studies showed that approximately 50% of RA patients develop a clinical involvement of the TMJ” [59].” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4160621/#:~:text=However%2C%20the%20majority%20of%20studies,TMJ%20%5B5%E2%80%939%5D. TMJ is also associated with other disorders that co-exist with TMJ disorders, such as chronic fatigue syndrome, sleep disturbances or fibromyalgia, a painful condition that affects muscles and other soft tissues throughout the body. https://www.nidcr.nih.gov/sites/default/files/2017-12/tmj-disorders.pdf

4.
CaringMedicine TMJ picture and text

5. See also importantly https://carism.se/2021-2023/working-in-progress-read-with-the-caution/cervicocranial-syndromes-including-barre-lieou-syntrome-neck-pain-blurred-vision-nausea-vertigo-tinnitus-tmj/

6. Can TMJ Cause Tinnitus?
https://museumdental.com/can-tmj-cause-tinnitus/
The short answer to this question is, yes! TMJ can cause tinnitus. The TMJ is located just in front of the ear and share some nerve supply with ear. Inflammation and pain in the TMJ may alter the ear structure and the hearing perception causing abnormal sound hearing that does not exist. TMJ disc dysfunction may also cause clicking or crunchy sound that you and other people around you can hear

An interesting fact is that ear ringing may be the only TMJ symptom you have. The good news is that TMJ tinnitus is treatable and will go away following proper TMJ treatment. However, studies found that patients with TMJ disorders are 3 times more likely to have ear ringing. On the other hand, people with TMJ headache are 6 times more likely to experience tinnitus.

”The relationship between posture, spine, and temporomandibular joint (TMJ) is still a hotly debated topic in medicine. TMJ takes part in different physiological functions of the organism, starting from its embryological development, it is possible that it influences different vital functions. There is a strong connection between the respiratory tract and dental/maxillary occlusion or anatomy. The altered physiology of this district leads to pathologies that could affect the whole organism. On the contrary, it is also possible to highlight some symptoms of distant organism districts. Knowing well the pathophysiology of this district and semiotics, it is also possible to diagnose pathologies affecting other organs” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7739216/

7. TMJ and Sternocleidomastoid – tinnitus and more

 

Summarizing and conclusions is coming … soon I hope
Extensive self-care activities* and e.g. variations of Valsalva and Toybee maneuvers to read differences before-after exercises…

 

* Detailed descriptions will be forthcoming..

 

NB To be separately considered ALSO
Crepitus can be easily created and observed by exerting a small amount of force on a joint, thus ” cracking it ”. This is caused by the formation of bubbles of nitrogen in the synovial fluid that burst. Almost every joint in the body can be ”cracked” in this way, but the joints that require the least effort include the bunions, knuckles, and neck joints. In soft tissues, crepitus can form when gas is introduced into an area where it is not normally present.
BvS notes: In my head trauma accident (head first headlong into concrete post) this may have occurred on the left side of the head/neck — have indications of this in the area around TMJ … can be difficult to identify on MRI….

 

More is to come …