Kanske dags se hur misslyckanden inom skolmedicinen kan utan stora problem paradigmatisk/praktiskt omformas

Jag diskuterar inte speciella problem inom skolmedicinen, eftersom det kan man (nästan) dagligen höra på nyheter – i princip samma gamla nyheter om icke-fungerande hälso- och sjukvård (baserad på skolmedicin) sedan (för min del) 1960-talet (även om undersökande journalistik var litet för respektfullt tafatt på den tiden). Utan jag diskuterar hur det i grunden kan förändras i ”alla vinner” synergi process där också patienterna är vinnare!

Förutom länkar på annat håll finns det många nedan som tydliggör mina argument.
En avgörande skillnad mellan österländsk (t.ex. Qui Kung) och västerländsk (huvudsakligen läkemedelsbaserad och läkemedelsstyrd), där just den individuella egeninsatserna – förebyggande eller åtgärdande – är centrala inom österländsk medan västerländsk mer handlar om köpa och inta läkemedel – ofta ej till patientens fromma. MEN, tyvärr för det dolda, men likväl ensidiga läkemedel som lösningen på (i stort sett) alla biopsykosociala dysfunktioner/sjukdomar (dömd till sjuk?) se t.ex. Eastern and western medicine – can they both meet in win-win using an integrating psychophysiological platform? | Cultural MedicineTo SEE (vision) but not to SEE (understand) may not be a impossible problem sometimes: We may find out options in spite of not understanding? | Biopsychosocial Medicine

Det finns en ”medelväg”, som inte bara jag arbetat med sedan min doktorsavhandling 1986, där ”Huvudtemat” sedan varit ”patienten som rimligen kompetent aktiv utbildad resurs och medarbetare i egen rehab”! Genom att arbeta utifrån www.ipbm.se paradigm kan man integrera det (som jag har anseett och anser) viktigaste från båda ytterligheterna – öst och väst! Mer detaljer på annat håll, men här vill jag helt enkelt argumentera (vad jag försök sista 40 åren) SATSA PÅ UTBILDNINGSGRUPPER användande typ folkbildningsmetodik BÅDE FÖREBYGGANDE OCH ÅTGÄRDANDE! Även inom t.ex. alla/de flesta cancerområden kan patientens bidraga vara viktigt av flera skäl, inte bara placebomöjligheter (om vilka vi vet litet, men se t.ex. Placebo R&D | Biopsychosocial MedicineHälsovetenskaper vilar på olika grad av bristfällig grund – hur hanteras detta framöver? | Cultural MedicineHälsovetenskaper vilar på olika grad av bristfällig grund – hur hanteras detta framöver? | Cultural Medicine  – Two perspectives on evolution and production of species | Skills before pills

Tills jag skriver vidare här refererar jag till https://culturalmedicine.se/health-in-complex-world/hela-not-just-for-medicine-consideration/ förutom kort skriva: Efter mina mångåriga kliniska och pedagogiska (var folkhögskolare en gång i tiden) erfarenheter kan jag säga att huvudproblemet här är INTE patienterna vanligen UTAN den skolmedicinska utbildningen ALLTSÅ INTE de utbildade (där utbildning styr kraftigt värderingar/attityder/klinisk praktik ..  min erfarenhet är att bara man får TYDLIG/SYNLIG/PRAKTISK information så kommer många snabbt över tröskeln till Integrerad Psyko-Fysiologisk Medicin, www.ipbm.se inkluderande även Social medicin www.biopsychosocialmedicine.com!

 

Förutom nedan litet komplext – kommer snart mer text här – gärna mail synpunkter till info(at)stressmedicin.se

Litet mer komplicerat om ”Evolutionen och människans hjärna spelar en viktig roll både inom human vetenskaper och folkvetenskap”, t.ex. ”Samtal mellan spatiala (old brain) och verbala (human brain) system/processer och hur samförstånd och synergier kan utvecklas” | Cultural Medicine  – https://culturalmedicine.se/health-in-complex-world/toward-development-of-a-guide-facilitating-knowledge-and-practice-based-use-of-human-limbic-systems-information-processing-in-general-and-health-care-services-in-particular/