NonTubercle Mycobacterium

English below (soon)

Introduktion: Eftersom under fliker här är ganska många och komplexa länkar och texter nedan, skall jag försöka först här nedan (inte granskat än!) göra en kort sammanfattning hur jag uppfattat ”läget” samtidigt som vi nu måste beakta/överväga kvaliteten av de snabbt och ytterst komplexa konsekvenserna av utvecklingen inom områdena None-Tubercle Mycobacterium som nu presenteras/diskuteras/sker! Speciellt börjar vi också på kunna informera patienter hur de själva kan via egenaktiviteter på olika sätt kan förebygga/förhindra relaterade destruktiva hälsoutvecklingar men kanske också medverka via olika livsstils relaterade insatser, t.ex. diet …! Alltså, med försiktighet inkludera den snabba kunskapsutveckling som sker i kliniska verkligheter. Avsikten är här att informera vad som jag uppfatar av vad som pågår och försöka någorlunda begripligt beskriva motiverande personliga åtgärder kliniskt men också av patienter själva … (snart mer text som jag hoppas är även praktiskt ”hanterbar”)

Nedan är en (tillfällig!) personlig sammanfattning jag inte i detalj kritisk granskat än!!!

2022-05-02 Uppdatering från mitt hypotesdiagnosarbete (sista veckorna) från många länkar = Icke-Turberkel Mykobakteria, NTM

Betydligt mer komplicerat än vad jag tidigare trott och både mycket svårt att diagnostisera och behandla. Även om mycket av kunskapen är delvis relativt ny verkar en viss (?) konsensus utvecklas som jag försöker sammanfatta nedan

Har nog aldrig sett en snabbare växande kunskapsutveckling (speciellt sista åren) än med NTM på många håll i värden. Generellt anses NTM mer och mer orsaka även många komplexa dysfunktioner som IBS, fibromyalgi, Systemisk InflammAgings, ev. ME/CFS, men också som komplikationer inom många andra kliniska områden, t.ex. NTM-Spondylitis

Svårighet att utreda anses leda till sen diagnos (om någon) samt mycket komplex att behandla där ”vanlig” antibiotika inte fungerar

Speciellt komplext när lungorna inte eller mycket litet är påverkade samtidigt som NTM kan spridas till ben, vävnad, … där man inte har haft NTM med i differentialdiagnos arbete

Ökad risk utveckla NTM = Försvagat immunförsvar, t.ex. Sjögrens sjukdom och RA. Läkemedel som prednison och andra steroider men också för att behandla RA eller Crohns sjukdom

Även Esofageal störningar, t.ex. GERD) och andra sjukdomar i matstrupen = innehållet i magen läcker ut i lungorna

NTM ingår i första bilden på http://carism.se/2021-22/multifaceted-hypothesis-overview/ – mitt eget hypotesdiagnosarbete i mycket komplext hälsoläge (där endast en del av detta diskuteras på denna länk) – och vilket påverkar kvaliteten i mitt arbete (inte bara ovan utan alla mina hemsidor)

English
The below is quite much and complex links and texts below!
I will try first here below (not ready yet!) Do a brief summary while we need to consider the complex consequence of the development within the fields of None-Tubercle Mycobacterium! Especially how we, ourselves, can i different ways prevent destructive health developments! NB, knowledge development is continuing. But, some basics we can with high probability trust motivating our personal measures …  (soon more quite easy-understandable (I hope) text …

Soon more .. I hope