Workshops

Här kommer på underflikar information om workshops nu när vi startar upp www.boaim2.se som avser att konkretisera c 40 års vetenskapligt och kliniskt arbete inom integrerad psykofysiologisk beteende medicin som startades formellt 1991 i Bollnäs under namnet Stress Medicine AB, Verksamheten vidareutvecklas hela tiden baserad på Bo von Scheeles doktorsavhandling 1986 https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A295435&dswid=8199

Nedan exempel på planerat datum för workshop
WS Bergvik 29 april 2023

Kort info: Vi kommer att i början fokusera på högt blodtryck där vi är fler kliniker som numera arbetar inom området! Eftersom metoderna är ej kända i Sverige, så kommer nedan mer info om länkar så var och en kan bilda sig en uppfattning om behov av en ej känd i Sverige effektiv icke-läkemedelsbaserad metod för högt (och även för lågt) blodtryck som bygger på von Scheeles manual ”Patienten som rimligen kompetent aktivt resurs och medarbetare i sin egen rehab” där patienter vid grupputbildning var och en skräddarsyr sin egen vårdsbehandling, vid behov under guidning, där läkemedel kan användas som ”simdyna” medan man lär och tränar hur man själv kan normalisera sitt blodtryck!

Exempel på planerad Blodtrycks WS
Ta tempen på blodtrycket WS